NOVINKA 2023 - Mák ozimý OLAF NOVINKA 2021 - Řepka ozimá ONCA

OZ VÚO Opava

OZ Výzkumný ústav olejnin Opava,
Purkyňova 10,
764 01 Opava

tel.: 553 624 160,
opava@oseva.cz

Mgr. Viktor Vrbovský, Dis.
mob.: 777 112 088,
vrbovsky@oseva.cz