OZ VÚO Opava

OZ Výzkumný ústav olejnin Opava,
Purkyňova 10,
764 01 Opava

tel.: 553 624 160,
fax: 553 624 388,
opava@oseva.cz

Ing. Věra Vrbovská
mob.: 608 711 200,
vrbovska@oseva.cz