NOVINKY

Callistus

Odrůda CALLISTUS byla v registračních zkouškách ÚKZÚZ testována v letech 2020 - 2022 a především na základě dosažených vysokých výnosových parametrů bylo v roce 2023 vydáno rozhodnutí o registraci.

CALLISTUS je polopozdní krátce osinkatá odrůda s vynikajícím výnosem zrna. V tříletém průměru odrůda poskytla v neošetřené variantě v kukuřičné (107 %), řepařské (105 %) i bramborářské (106,5 %) oblasti výnos velmi vysoký, v ošetřené variantě v kukuřičné oblasti (105 %) taktéž výnos velmi vysoký, v řepařské (102 %) a bramborářské (101,5 %) vysoký. Návazně na zkušenosti z jiných středoevropských států potvrdila odrůda CALLISTUS svojí plasticitu do většiny agroekologických podmínek.

Rostliny odrůdy CALLISTUS jsou středně vysoké (průměr 93 cm) s dobrou, v intenzivních podmínkách střední odolností poléhání před sklizní. Odrůda je středně odnoživá s dobrou produktivitou klasu, zrno má spíše menší s průměrnou HTZ 41 g .

I z hlediska zdravotního stavu můžeme odrůdu CALLISTUS řadit k nejlepším v sortimentu. Základem je vynikající odolnost žluté rzivosti pšenice, velmi dobrá odolnost padlí pšenice na listu i v klasu jakož i nadstandardní odolnost komplexu listových skvrnitostí pšenice.

Střední je odolnost proti napadení feosferiové skvrnitosti pšenice v klasu, hnědé rzivosti pšenice a růžovění klasu pšenice. Odrůda CALLISTUS disponuje genem způsobující odolnost proti plodomorce pšeničné. Odolnost proti vymrznutí dle výsledků mrazových testů je na střední úrovni.

Pekařská jakost chlebová (kategorie B). Parametr objemové hmotnosti u odrůdy CALLISTUS vysoký, rovněž hodnota čísla poklesu vysoká. Zařazení do kategorie B v důsledku nižšího obsahu dusíkatých látek a nižší hodnoty Zelenyho testu, objemová výtěžnost pečiva středně vysoká.

Produktové listy - PDF