NOVINKY 2024

Emanuel

Odrůda Emanuel, která v roce 2023 úspěšně dokončila státní registrační zkoušky, se vyznačuje vysokým výnosovým potenciálem (Graf 1). Řadí se k nejranějším a nejnižším odrůdám v sortimentu. Vykazuje vysokou odolnost k plísni máku a k prorůstání mycelia helmintosporiózy dovnitř tobolek, které způsobuje znehodnocení produkce. Výskyt hleďáků je poněkud vyšší, nicméně jejich reálný vliv na sklizňové ztráty je diskutabilní. Důležité agrobiologické vlastnosti jsou uvedeny v Tabulce 2. Nabídku osiva pro letošní rok omezujeme na zájemce ze stran množitelů, certifikované osivo bude k dispozici pro zásev v příštím roce.

Produktové listy - PDF