NOVINKY 2024

Trojštět žlutavý

Trisetum flavescens (L.) Beauv.

Rožnovský

Původ

Vyšlechtěn výběrem z přirozených lučních porostů Valašska v tehdejší Zemské výzkumné stanici pícninářské v Rožnově pod Radhoštěm. Povolen v roce 1940.

Popis

Víceletá, volně trsnatá tráva převážně jarního charakteru. Trs vzpřímený, středně hustý, středně vysoký (75 - 95 cm), světlezelené barvy. Stéblo středně jemné, ojediněle ochmýřené, poléhavější, dobře olistěné širokými, dlouhými, výrazně převislými, středně ochmýřenými listy. Lata středně dlouhá. HTS 0,22 – 0,26 g.

Hospodářské vlastnosti

Středně raná odrůda. jarní růst raný, obrůstání i metání po seči střední. Odolnost k houbovým skvrnitostem listů a rzi střední, k suchu dobrá. Výnos hmoty dobrý, semene dobrý až velmi dobrý.

Uplatnění

Kvalitní pícní tráva vhodná do víceletých travních i jetelotravních směsí, především pro trvalé luční i pastevní porosty zejména ve vyšších polohách a v sušších podmínkách. Je vhodná i jako příměs do vojtěšky.

Semenářská agrotechnika

Předplodina

 • nejlépe okopanina hnojená hnojem
 • minimálně 3 roky před setím nesmí být na tomtéž pozemku žádná tráva na semeno
 • izolační vzdálenost od jiných odrůd trojštětu žlutavého: 100 m

Setí

 • způsob: podsev na jaře do vhodné krycí plodiny např. pšenice jarní se sníženým výsevním množstvím o 20 – 40 %. Vyžaduje speciální secí stroj s kartáčovým výsevním ústrojím.
 • doba: časně z jara, maximálně do konce dubna (do poloviny června)
 • šířka řádků: 20 - 25 cm
 • hloubka setí: 1 cm
 • výsevek: 14 - 12 (10) kg/ha

Hnojení

 • P a K: podle zásobenosti půdy
 • N: 100 - 110 kg/ha v prvním a 120 - 130 kg/ha ve druhém užitkovém roce
 • doba: P a K a 50 - 60 kg N v prvé dekádě září, zbývající N časně z jara, v případě dělení jarní dávky, druhou dávku nejpozději do začátku sloupkování

Ochrana proti plevelům (dávky na 1 ha)

 • Aminex Pur: 3 l
 • Astix 60SL: 1,5 - 1,75 l
 • Agritox: 1,5 l
 • Duplosan KV: 1,5 - 1,8 l
 • Starane 250 EC: 0,4 - 1 l
 • Sluprop: 3 - 3,5 l
 • Lontrel 300: 0,3 - 0,5 l
 • Duplosan DP: 1,5 - 2 l
 • Dicopur M: 2 - 2,5 l
 • U 46 DP Fluid: 3 - 4 l
 • U 46 M Fluid: 1,1 - 1,8 l
 • Basagran 600: 1,6 - 2,5 l
 • U 46 KV Fluid: 3 - 3,5 l
 • Faneron: 2 - 3 kg
 • Aminex D: 2 - 2,5 l
 • Nortron 20 EC: 10 l
 • Banvel M: 2 - 2,5 l
 • Norton super: 4 l
 • Glean 75 DF: 7 - 20 g

Zralost

 • doba: 1. - 2. dekáda července
 • znaky: semeno vybarvené šedohnědě, při slabém poklepu vypadává
 • náchylnost na výdrol: vyšší
 • výnos: 0,1 - 0,2 (0,4) t/ha

Počet sklizňových let: 2 (4)