Svazenka vratičolistá

Lisette

Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG, SRN

Plodina tvořící v krátké době velké množství nadzemní i kořenové hmoty. Jednoletá pícnina s vegetační dobou 50 – 60 dní. Výborná medonosná plodina. Meziplodina určená na píci, na zelené hnojení a též pro pozemky ohrožené erozí; velmi dobrá odplevelovací schopnost. Nenáročná na stanovištní i klimatické podmínky. Možný i pozdní výsev.