NOVINKA 2023 - Mák ozimý OLAF NOVINKA 2021 - Řepka ozimá ONCA

Řepka jarní

Ovace

Udržovatel: OSEVA PRO s.r.o.

Středně raná, liniová odrůda jarní řepky s vegetační dobou 126 dní. Velmi vysoký výnos semene, zejména v kukuřičné (120,9 %) a řepařské (110,7 %) oblasti v porovnání s průměrem kontrolních odrůd (zdroj: ÚKSÚP 2009, 2010). Průměrný výnos v registračních zkouškách = 3,10 t.ha-1. Rostliny jsou nižší až středně vysoké. Odrůda má vynikající odolnost proti poléhání. Nadále se vyznačuje velmi dobrou rovnoměrností dozrávání. Dobrá odolnost proti běžně se vyskytujícím chorobám. Odrůda s dobrou technologickou kvalitou.

Agrotechnická doporučení

optimální termín setí a hustota setí

  • výsev v plném rozsahu agrotechnického termínu
  • výsevek 800 000 – 900 000 klíčivých semen na ha odpovídá cca 3,5 – 4,5 kg.ha-1

rajonizace

  • odrůda je vhodná do všech pěstitelských lokalit, zvláště pak do teplejších oblastí, kde vysoce předčila kontrolní odrůdy v registračních zkouškách

hnojení dusíkem

  • včasné základní hnojení i přihnojení