NOVINKY

Brambory - velmi rané

Adora

Udržovatel: HZPC Holland B.V., Nizozemsko

Nejranější odrůda určená především pro pěstování v ranobramborářských oblastech se sklizní již od konce května. Hlízy krátce oválné, žlutoslupké se světle žlutou dužninou, varný typ B – BC. Zdravotní stav vzhledem k ranosti dobrý. Nižší počet hlíz pod trsem. V nejranějších sklizňových termínech vysoký výnos tržních hlíz. Dobře využije závlahu.