NOVINKY 2024

Psineček veliký

Agrostis gigantea Roth.

Rožnovský

(psineček bílý)

Původ

Vyšlechtěn v bývalé Zemské výzkumné stanici pícninářské v Rožnově pod Radhoštěm z ekotypů z přirozených lučních porostů Valašska. Povolen v roce 1940.

Popis

Víceletá tráva ozimého charakteru s krátkými podzemními výběžky. Trs vzpřímený až polovzpřímený, středně vysoký (80 -100 cm), světle zelený. Stéblo hrubší, dobře olistěné, středně poléhavé. List širší, středně dlouhý až dlouhý, většinou převislý. Lata delší, po odkvětu stažená. Semeno velmi drobné. HTS 0,1 – 0,2 g.

Hospodářské vlastnosti

Pozdní odrůda středně rychlého jarního růstu. Obrůstání po sečích střední. Náchylnost k houbovým chorobám střední až menší. Výnos zelené hmoty dobrý, semen velmi dobrý.

Uplatnění

Uplatňuje se jako doplňkový druh v extenzivních trvalých lučních a pastevních porostech na těžších půdách a vlhčích stanovištích.

Semenářská agrotechnika

Předplodina

 • nejlépe okopanina hnojená hnojem
 • minimálně 3 roky před setím nesmí být na tomtéž pozemku žádná tráva na semeno
 • izolační vzdálenost od jiných odrůd psinečku velikého: 100 m

Setí

 • způsob: podsev na jaře do vhodné krycí plodiny např. pšenice jarní se sníženým výsevním množstvím o 20 – 40 %
 • doba: co nejdříve z jara, nejpozději do konce dubna (poloviny července)
 • šířka řádků: 20 - 25 cm
 • hloubka setí: 1 cm
 • výsevek: 12 - 10 (8) kg/ha

Hnojení

 • P a K: podle zásobenosti půdy
 • N: 80 - 100 kg/ha v prvním a 90 - 110 kg/ha ve druhém užitkovém roce
 • doba: P, K a 40 - 50 kg N v prvé dekádě září zbývající N časně z jara, v případě dělení jarní dávky, druhou dávku nejpozději do začátku sloupkování

Ochrana proti plevelům (dávky na 1 ha)

 • Aminex Pur: 3 l
 • Astix 60 SL: 1,5 - 1,75 l
 • Agritox: 1,5 l
 • Duplosan KV: 1,5 - 1,8 l
 • Starane 250 EC: 0,4 - 1 l
 • Sluprop: 3 - 3,5 l
 • Lontrel 300: 0,3 - 0,5 l
 • Duplosan DP: 1,5 - 2 l
 • Dicopur M: 2 - 3,5 l
 • U 46 DP Fluid: 3 - 4 l
 • U 46 M Fluid: 1,1 - 1,8 l
 • Basagran 600: 1,6 - 2,4 l
 • U 46 KV Fluid: 3 - 3,5 l
 • Faneron: 2 - 3 kgl
 • Aminex D: 2 - 2,5 l
 • Banvel M: 2 - 2,5 l

Zralost

 • doba: 2. dekáda srpna
 • znaky: semeno je vybarvené do hněda, při mírném poklepu vypadává, květenství hnědofialové
 • náchylnost na výdrol: střední
 • výnos: 0,3 - 0,5 (0,7) t/ha

Počet sklizňových let: 2 (4)