NOVINKY 2024

Pšenice setá jarní

Triso

Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG

Středně raná, dobře odnoživá odrůda. Dobrá odolnost poléhání. Kombinuje přednost dobrého výnosového potenciálu s vynikající pekařskou jakostí E. Dobrá odolnost padlí a braničnatkám, střední odolnost rzi pšenice a travní, nižší rzi plevové. Plastická odrůda vhodná především do ŘVT a OVT. Tuto odrůdu je na příznivých lokalitách možno využít i jako přesívkový typ s možností výsevu od konce listopadu až do poloviny dubna; upřednostnit vždy ranější termín výsevu. Výsevek 4 - 4,5 MKS/ha.

Tybalt

Udržovatel: W.v Borries – Eckendorf GmbH / Co KG

Polopozdní odrůda se střední intenzitou odnožování. Krátkostébelné rostliny se střední odolností poléhání. Vynikající výnosy v mezinárodním srovnání. Pekařská jakost A. Z hlediska zdravotního stavu velmi dobrá odolnost padlí travnímu, vysoká odolnost rzi travní i pšeničné, střední odolnost fuzariózám v klasu. Hnojení N 120 kg nejlépe ve třech dávkách. Při vysokém tlaku výskytu chorob fungicidní ošetření.