NOVINKY 2024

Psárka luční

Alopecurus pratensis L.

Zuberská

Původ

Vyšlechtěna křížením a následným výběrem domácích a zahraničních ekotypů v OSE PRO, Výzkumné stanici Rožnov - Zubří. Povolena v roce 2001.

Popis

Víceletá, středně vysoká tráva s krátkými podzemními výběžky, jarního charakteru. Trs je polovzpřímený až vzpřímený, vyšší (plodná stébla s lichoklasy dosahují 75 110 cm), světle zelené až sivé barvy. HTS je 0,7 - 0,8 g.

Hospodářské vlastnosti

Odrůda raná, lučního typu. Má velmi rychlý jarní růst, jde o naši nejranější odrůdu. Obrůstá velmi rychle, zejména v jarních sečích. Odolnost proti chorobám, zejména listovým skvrnitostem je dobrá, semenářské výnosy střední, při přezrání vypadává. Pícninářské výnosy kvalitní píce jsou velmi dobré.

Uplatnění

Pro svou velikou vytrvalost se uplatňuje ve směsích pro trvalé, intenzivně hnojené louky a do trvalých krajinných travních porostů na vlhkých a třeba i zastíněných stanovištích.

Semenářská agrotechnika

Předplodina

 • nejlépe okopanina hnojená hnojem
 • minimálně 3 roky před setím nesmí být na tomtéž pozemku žádná tráva na semeno

Setí

 • způsob: podsev na jaře do vhodné krycí plodiny např. pšenice jarní se sníženým výsevním množstvím o 30 – 60 %(nejlépe do meziřádků). Vyžaduje speciální secí stroj s kartáčovým výsevním ústrojím.
 • doba: časně z jara, maximálně do konce dubna (do poloviny června)
 • šířka řádků: 25 cm
 • hloubka setí: 1 cm
 • výsevek: 12 - 14 (8) kg/ha

Hnojení

 • P a K: podle zásobenosti půdy
 • N: 90 - 100 kg/ha v prvním a 100 - 110 kg/ha v dalších užitkových letech
 • doba: P a K a 40 - 50 kg N v prvé dekádě září, zbývající N časně z jara, v případě dělení jarní dávky, druhou dávku nejpozději do začátku sloupkování

Ochrana proti plevelům (dávky na 1 ha)

 • Aminex Pur: 3 l
 • Aminex D: 2 - 2,5 l
 • Agritox: 1,5 l
 • Banvel M: 2 - 2,5 l
 • Starane 250 EC: 0,3 - 1 l
 • Basagran 600: 1,6 - 2,4 l
 • Lontrel 300: 0,3 - 0,5 l
 • U 46 M Fluid: 1,1 - 1,8 l