NOVINKA 2023 - Mák ozimý OLAF NOVINKA 2021 - Řepka ozimá ONCA

Poháňka hřebenitá

Cynosurus cristatus L.

Rožnovská

Původ

Vyšlechtěna výběrem z přirozených porostů Valašska v bývalé Zemské výzkumné stanici pícninářské v Rožnově pod Radhoštěm. Povolena v roce 1940.

Popis

Víceletá volně trsnatá tráva ozimého charakteru. Trs vzpřímený, středně hustý, nízký (50 - 60 cm). Stéblo tenčí, tuhé, slaběji olistěné. List krátký, širší, vzpřímený až polovzpřímený. Dvoustranný lichoklas středně dlouhý až dlouhý. HTS 0,4 - 0,6 g.

Hospodářské vlastnosti

Středně raná odrůda, slabšího obrůstání po sečích, zejména v sušších letech, relativně zimovzdorná. Má menší náchylnost k houbovým chorobám. Pícninářská hodnota je slabší, výnos semen dobrý.

Uplatnění

Uplatňuje se jako méně vzrůstná komponenta do směsí pro extenzívně využívané krajinné trávníky, trvalé louky a pastviny ve vlhčích polohách. Přidává se též do hřišťových a letištních trávníků.

Semenářská agrotechnika

Předplodina

 • nejlépe okopanina hnojená hnojem
 • minimálně 3 roky před setím nesmí být na tomtéž pozemku žádná tráva na semeno

Setí

 • způsob: podsev na jaře do vhodné krycí plodiny např. pšenice jarní se sníženým výsevním množstvím o 20 – 40 %
 • doba: co nejdříve z jara, nejpozději do konce dubna (do poloviny června)
 • šířka řádků: 12 - 25 cm
 • hloubka setí: 1 cm
 • výsevek: 12 (18) kg/ha

Hnojení

 • P a K: podle zásobenosti půdy
 • N: 80 - 100 kg/ha v prvním a 90 - 110 kg/ha ve druhém užitkovém roce
 • doba: P a K a 40 - 50 kg N v prvé dekádě září, zbývající N časně z jara, v případě dělení jarní dávky, druhou dávku nejpozději do začátku sloupkování

Ochrana proti plevelům (dávky na 1 ha)

 • Aminex Pur: 3 l
 • Astix 60SL: 1,5 - 1,75 l
 • Agritox: 1,5 l
 • Duplosan KV: 1,5 - 1,8 l
 • Starane 250 EC: 0,4 - 1 l
 • Sluprop: 3 - 3,5 l
 • Lontrel 300: 0,3 - 0,5 l
 • Duplosan DP: 1,5 - 2 l
 • Dicopur M: 2 - 3,5 l
 • U 46 DPFluid: 3 - 4 l
 • U 46 M Fluid: 1,1 - 1,8 l
 • Basagran 600: 1,6 - 2,4 l
 • U 46 KV Fluid: 3 - 3,5 l
 • Faneron: 2 - 3 kg
 • Aminex D: 2 - 2,5 l
 • Glean 75 DF: 7 - 20 g
 • Banvel M: 2 - 2,5 l

Zralost

 • doba: 1. dekáda července
 • znaky: semeno vybarvené do šedohnědá, při silném poklepu vypadává, semeno je obtížné rozlousknout nehtem
 • náchylnost na výdrol: vysoká
 • výnos: 0,3 - 0,6 (1,0) t/ha

Počet sklizňových let: 3 (5)