NOVINKY

Ovsík vyvýšený

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl

Rožnovský

Původ

Vyšlechtěn výběrem z přirozených porostů Valašska v tehdejší Zemské výzkumné stanici pícninářské v Rožnově pod Radhoštěm. Povolen v roce 1940.

Popis

Víceletá, volně trsnatá tráva jarního charakteru. Trs vzpřímený, středně hustý, vysoký 80 - 130 cm, světlezelené barvy. Stéblo hrubší, středně poléhavé, olistění střední. List široký, dlouhý, typicky převislý, řídce ochmýřený. Lata delší. Semeno osinaté, HTS 2,8 – 3,4 g.

Hospodářské vlastnosti

Středně pozdní odrůda. Obrůstání po sečích střední, nesnáší sešlapávání. Odolnost vůči chorobám střední. Drsné podmínky nesnáší, vhodný pro sušší stanoviště. Výnos zelené hmoty vysoký, kvalita píce dobrá. Výnos semen velmi dobrý.

Uplatnění

Uplatňuje se v jetelotravních směsích pro víceleté i krátkodobé produkční luční porosty i v sušších podmínkách. Do pastvin nevhodný.

Semenářská agrotechnika

Předplodina

 • nejlépe okopanina hnojená hnojem
 • minimálně 3 roky před setím nesmí být na tomtéž pozemku žádná tráva na semeno
 • izolační vzdálenost od jiných odrůd ovsíku vyvýšeného: 100 m

Setí

 • způsob: podsev na jaře do vhodné krycí plodiny např. pšenice jarní se sníženým výsevním množstvím o 20 – 40 %, vyžaduje speciální secí stroj s kartáčovým výsevním ústrojím
 • doba: co nejdříve z jara, nejpozději do konce dubna (do poloviny července)
 • šířka řádků: 20 - 25 cm
 • hloubka setí: 3 - 4 cm
 • výsevek: 30 - 27 (22) kg/ha

Hnojení

 • P a K: podle zásobenosti půdy
 • N: 80 - 100 kg/ha v prvním a 90 - 110 kg/ha ve druhém užitkovém roce
 • doba: P a K a 40 - 50 kg N v prvé dekádě září, zbývající N časně z jara, v případě dělení jarní dávky, druhou dávku nejpozději do začátku sloupkování

Ochrana proti plevelům (dávky na 1 ha)

 • Aminex Pur: 3 l
 • Astix 60SL: 1,5 - 1,75 l
 • Agritox: 1,5 l
 • Duplosan KV: 1,5 - 1,8 l
 • Starane 250 EC: 0,4 - 1 l
 • Sluprop: 3 - 3,5 l
 • Lontrel 300: 0,3 - 0,5 l
 • Duplosan DP: 1,5 - 2 l
 • Dicopur M: 2 - 3,5 l
 • U 46 DPFluid: 3 - 4 l
 • U 46 M Fluid: 1,1 - 1,8 l
 • Basagran 600: 1,6 - 2,4 l
 • U 46 KV Fluid: 3 - 3,5 l
 • Faneron: 2 - 3 kg
 • Aminex D: 2 - 2,5 l
 • Glean 75 DF: 7 - 20 g
 • Banvel M: 2 - 2,5 l

Zralost

 • doba: 1. dekáda července
 • znaky: semeno vybarvené do šedohnědá, při silném poklepu vypadává, semeno je obtížné rozlousknout nehtem
 • náchylnost na výdrol: vysoká
 • výnos: 0,3 - 0,6 (1,0) t/ha

Počet sklizňových let: 3 (5)