NOVINKY 2024

Medyněk vlnastý

Holcus lanatus L.

Hola

Původ

Vyšlechtěn z ekotypů z beskydské oblasti v OSEVĚ PRO s.r.o., Výzkumné stanici travinářské v Zubří. Povolen v roce 1998.

Popis

Převážně víceletá, trsnatá tráva ozimého charakteru. Trs polovzpřímený až vzpřímený, středně hustý, středně vysoký (60– 100 cm), světle šedozelený s fialovým nádechem. List širší, delší, jemně chlupatý. Lata středně dlouhá až dlouhá, hustá, s fialovým nádechem. Obilka bezosinná, vejčitého tvaru. HTS 0,95 – 1,05 g.

Hospodářské vlastnosti

Odrůda raného charakteru, plastická, se středním obrůstáním po seči. Odolná vůči vyzimování, středně náchylná k listovým chorobám, vytrvalost je dobrá. Semenářsky je jistá, výkonná a málo vypadavá.

Uplatnění

Pro svou plasticitu, nenáročnost na živiny a stanoviště, dobrou vytrvalost a konkurenční schopnost je vhodná pro účely meliorační, tj. zatravňování devastovaných ploch, jako komponent do krajinných trávníků, pícninářských směsí do horských oblastí s pravidelnou sněhovou pokrývkou, dále pro účely okrasné a jako zdroj pylu pro farmaceutické účely.

Semenářská agrotechnika

Předplodina

 • nejlépe okopanina hnojená hnojem
 • minimálně 3 roky před setím nesmí být na tomtéž pozemku žádná tráva na semeno

Setí

 • způsob: podsev na jaře do vhodné krycí plodiny např. pšenice jarní se sníženým výsevním množstvím o 20 – 40 %
 • doba: co nejdříve z jara, nejpozději do konce dubna (do konce června)
 • šířka řádků: 20 - 25 cm
 • hloubka setí: 1 - 2 cm
 • výsevek: 12 - 14 kg/ha

Hnojení

 • P a K: podle zásobenosti půdy
 • N: 90 - 110 kg/ha v prvním a 110 - 130 kg/ha ve druhém užitkovém roce
 • doba: P, K a 50-60 kg N v prvé dekádě září zbývající N časně z jara, v případě dělení jarní dávky, druhou dávku nejpozději do začátku sloupkování

Ochrana proti plevelům (dávky na 1 ha)

 • Aminex Pur: 3 l
 • Astix 60SL: 1,5 - 1,75 l
 • Agritox: 1,5 l
 • Duplosan KV: 1,5 - 1,8 l
 • Starane 250 EC: 0,4 - 1 l
 • Sluprop: 3 - 3,5 l
 • Lontrel 300: 0,3 - 0,5 l
 • Duplosan DP: 1,5 - 2 l
 • Dicopur M: 2 - 3,5 l
 • U 46 DP Fluid: 3 - 4 l
 • U 46 M Fluid: 1,1 - 1,8 l
 • Basagran 600: 1,6 - 2,4 l
 • U 46 KV Fluid: 3 - 3,5 l
 • Faneron: 2 - 3 kg
 • Aminex D: 2 - 2,5 l
 • Banvel M: 1 l

Zralost

 • doba: 3. dekáda června - 1. dekáda července
 • znaky: semeno vybarvené leskle hnědě, při slabém poklepu vypadává
 • náchylnost na výdrol: střední
 • výnos: 0,5 - 0,8 (1,0) t/ha

Počet sklizňových let: 2 (3)