NOVINKY 2024

Lipnice bahenní

Poa palustris L.

Rožnovská

Původ

Vyšlechtěna v bývalé Zemské výzkumné stanici pícninářské v Rožnově pod Radhoštěm z výchozího materiálu z přírodních porostů Valašska. Povolena v roce 1940.

Popis

Víceletá, volně trsnatá tráva jarního charakteru. Trs vzpřímený, středně hustý, vysoký 70 – 80 cm, tmavší barvy. Stéblo hladké, nepoléhavé, dobře olistěné. List středně široký, lata střední až kratší. HTS 0,14 – 0,19 g.

Hospodářské vlastnosti

Jarní růst, vývoj a obrůstání po sečích je pozvolnější, odolnost k chorobám i k zasychání vyšší. Poskytuje kvalitní jemnou píci, zvláště seno, výnos zelené hmoty má dobrý. Výnos semen velmi dobrý.

Uplatnění

Uplatňuje se v trvalých lučních porostech na vlhčích stanovištích ve směsích s konkurenčně mírnějšími druhy, dá se pěstovat i v monokultuře (výsevek 20 kg/ha). Používá se též v jetelotravních i vojtěškotravních směsích.

Semenářská agrotechnika

Předplodina

 • nejlépe okopanina hnojená hnojem
 • minimálně 3 roky před setím nesmí být na tomtéž pozemku žádná tráva na semeno

Setí

 • způsob: Podsev na jaře do vhodné krycí plodiny např. pšenice jarní se sníženým výsevním množstvím o 20 – 40 %
 • doba: co nejdříve z jara, nejpozději do konce dubna (do konce června)
 • šířka řádků: 20 - 25 cm
 • hloubka setí: 0,5 cm
 • výsevek: 20 - 18 (16) kg/ha

Hnojení

 • P a K: podle zásobenosti půdy
 • N: 80 - 100 kg/ha v prvním a 90 - 110 kg/ha ve druhém užitkovém roce
 • doba: P, K a 40 - 50 kg N v prvé dekádě září zbývající N časně z jara, v případě dělení jarní dávky, druhou dávku nejpozději do začátku sloupkování

Ochrana proti plevelům (dávky na 1 ha)

 • Aminex Pur: 3 l
 • Astix 60SL: 1,5 - 1,75 l
 • Agritox: 1,5 l
 • Duplosan KV: 1,5 - 1,8 l
 • Starane 250 EC: 0,4 - 1 l
 • Sluprop: 3 - 3,5 l
 • Lontrel 300: 0,3 - 0,5 l
 • Duplosan DP: 1,5 - 2 l
 • Dicopur M: 2 - 3,5 l
 • U 46 DPFluid: 3 - 4 l
 • U 46 M Fluid: 1,1 - 1,8 l
 • Basagran 600: 1,6 - 2,4 l
 • U 46 KV Fluid: 3 - 3,5 l
 • Faneron: 2 - 3 kg
 • Aminex D: 2 - 2,5 l
 • Superbarnon 20 EC: 3 l
 • Banvel M: 2 - 2,5 l

Zralost

 • doba: 3. dekáda července – 1. dekáda srpna ( 2. seč v září)
 • znaky: kultura je žlutohnědá, stonky žlutozelené, lata roztažená semeno je jasně hnědé, při mírném poklepu vypadává
 • náchylnost na výdrol: nižší
 • výnos: 0,3 - 0,6 (1,0) t/ha

Počet sklizňových let: 3 (5)

Lipnice hajní

Poa nemoralis L.

Dekora

Původ

Vyšlechtěna ve Výzkumné stanici travinářské v Rožnově pod Radhoštěm výběrem ze vzorku z botanické zahrady ve Frankfurtu n. M. Povolena v roce 1979.

Popis

Víceletá, volně trsnatá tráva jarního charakteru. Trs vzpřímený, středně vysoký (75 cm), tmavě zelené barvy, jemné struktury. Stéblo jemné, středně olistěné vodorovně postavenými listy, čepel kratší a užší. Lata jemná, chudší, po odkvětu stažená. HTS 0,20 – 0,25 g.

Hospodářské vlastnosti

Jarní růst časný, ranost vývoje střední až pozdnější. Nenáročná, velmi odolná, zdravotní stav dobrý. Nesnáší sešlapávání a časté sesekávání. Tvorba nadzemní hmoty poměrně malá. Méně poléhavá a semenářsky jistá.

Uplatnění

Je určena především pro méně často sesekávané parkové trávníky, zejména na zastíněných stanovištích. Dá se používat jako komponent trávníkových směsí do uvedených podmínek; je-li použita jako nesekaná monokultura (výsevek cca 18kg/ha), může po vymetání výrazně vyniknout její dekorativní vzhled.

Semenářská agrotechnika

Předplodina

 • nejlépe okopanina hnojená hnojem
 • minimálně 3 roky před setím nesmí být na tomtéž pozemku žádná tráva na semeno

Setí

 • způsob: Podsev na jaře do vhodné krycí plodiny např. pšenice jarní se sníženým výsevním množstvím o 20 – 40 %
 • doba: co nejdříve z jara, nejpozději do konce dubna (do konce června)
 • šířka řádků: 20 - 25 cm
 • hloubka setí: 0,5 cm
 • výsevek: 20 - 18 (16) kg/ha

Hnojení

 • P a K: podle zásobenosti půdy
 • N: 80 - 100 kg/ha v prvním a 90 - 110 kg/ha ve druhém užitkovém roce
 • doba: P, K a 40 - 50 kg N v prvé dekádě září zbývající N časně z jara, v případě dělení jarní dávky, druhou dávku nejpozději do začátku sloupkování

Ochrana proti plevelům (dávky na 1 ha)

 • Aminex Pur: 3 l
 • Astix 60SL: 1,5 - 1,75 l
 • Agritox: 1,5 l
 • Duplosan KV: 1,5 - 1,8 l
 • Starane 250 EC: 0,4 - 1 l
 • Sluprop: 3 - 3,5 l
 • Lontrel 300: 0,3 - 0,5 l
 • Duplosan DP: 1,5 - 2 l
 • Dicopur M: 2 - 3,5 l
 • U 46 DPFluid: 3 - 4 l
 • U 46 M Fluid: 1,1 - 1,8 l
 • Basagran 600: 1,6 - 2,4 l
 • U 46 KV Fluid: 3 - 3,5 l
 • Faneron: 2 - 3 kg
 • Aminex D: 2 - 2,5 l
 • Banvel M: 2 - 2,5 l

Zralost

 • doba: 2. polovina července
 • znaky: kultura je šedohnědá až hnědá, stonky zelené, semeno je jasně hnědé, při mírném poklepu vypadává
 • náchylnost na výdrol: střední
 • výnos: 0,3 - 0,5 (0,8) t/ha

Počet sklizňových let: 3 (5)

Lipnice luční (úzkolistá)

Poa pratensis L.

Zuzka

Zuzka je trávníková odrůda. Růstový habitus na podzim v roce zásevu polovzpřímený až střední. List na podzim v roce zásevu úzký, světle až středně zelený. Doba metání raná. Vhodný komponent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy.

Semenářská agrotechnika

Předplodina

 • nejlépe okopanina hnojená hnojem

Setí

 • způsob: Podsev na jaře do vhodné krycí plodiny např. pšenice jarní
 • doba: do konce června
 • šířka řádků: 20 - 25 cm
 • hloubka setí: 5 – 10 mm
 • výsevek: 6 - 10 kg/ha

Hnojení

 • P a K: podle zásobenosti půdy – k předplodinám
 • N: 120 kg/ha v prvním a 150 kg/ha ve druhém užitkovém roce

Ochrana proti plevelům (dávky na 1 ha)

 • Aminex Pur: 3 - 5 l
 • Duplosan KV: 1,5-1,8 l
 • Aminex 400 SL: 1,4-2,5 l
 • Kantor: 0,1
 • Agritox 50 SL: 1,25-1,5 l
 • Lintur 70 WG: 150g
 • Aminex 500 SL: 1,25-1,5 l
 • Lontrel 300 + Starane 250 Ec: 0,5 + 0,8 l
 • MCPA Stefees: 0,75-1 l
 • Mustang: 0,6
 • Basagran Super: 1,5-2 l
 • Pardner 22.5 EC: 1,5
 • Basagran 600: 1,6-2,4 l
 • Grodyl 75 WG: 30 g
 • Duplosan DP: 1,8-2 l
 • Lintur 70 WG: 150 g

Zralost

 • znaky: Lata je jednostranně složená, hnědošedá, stéblo žlutozelené až slámově žluté. Patří mezi nevypadavé druhy a je tedy možno nechat ji mírně přezrát. Přemlácení bývá efektivní, nutno však dodržet jeho metodiku.
 • náchylnost na výdrol: střední
 • výnos: 0,3 - 0,7 t/ha

Počet sklizňových let: 3 (5)

Lipnice smáčknutá

Poa compressa L.

Razula

Původ

Vyšlechtěna ve Výzkumné stanici travinářské v Zubří z ekotypů z Beskyd a Orlických hor. Povolena v roce 1989.

Popis

Víceletá tráva s dlouhými podzemními výběžky. Trs polovzpřímený, sivozelené barvy, nižší (50 cm). Stéblo zploštělé, jemnější, dobře olistěné. List jemný, užší a kratší. Lata kratší, pyramidální. Semeno drobné, HTS 0,15 – 0,18 g.

Hospodářské vlastnosti

Pozdní odrůda s pozvolným vzcházením, rychlým jarním růstem, pozvolnějším obrůstáním po sečích a velmi dobrým zdravotním stavem. Produkce zelené hmoty nízká. Semenářský výnos velmi dobrý, jistý, semeno nevypadavé.

Uplatnění

Je určena pro extenzivně ošetřované protierozní trávníky i na extrémních stanovištích. Doporučuje se pro ozeleňování dálničních svahů, rekultivaci hald a holin, příp. na plochách s požadavkem nízkého nárůstu nadzemní hmoty.

Semenářská agrotechnika

Předplodina

 • nejlépe okopanina hnojená hnojem
 • minimálně 3 roky před setím nesmí být na tomtéž pozemku žádná tráva na semeno

Setí

 • způsob: Podsev na jaře do vhodné krycí plodiny např. pšenice jarní se sníženým výsevním množstvím o 20 – 40 %
 • doba: co nejdříve z jara, nejpozději do konce dubna (do konce června)
 • šířka řádků: 20 - 25 cm
 • hloubka setí: 0,5 cm
 • výsevek: 8 - 6 kg/ha

Hnojení

 • P a K: podle zásobenosti půdy
 • N: 80 - 100 kg/ha v prvním a 90 - 110 kg/ha ve druhém užitkovém roce
 • doba: P, K a 40 - 50 kg N v prvé dekádě září zbývající N časně z jara, v případě dělení jarní dávky, druhou dávku nejpozději do začátku sloupkování

Ochrana proti plevelům (dávky na 1 ha)

 • Aminex Pur: 3 l
 • Astix 60SL: 1,5 - 1,75 l
 • Agritox: 1,5 l
 • Duplosan KV: 1,5 - 1,8 l
 • Starane 250 EC: 0,4 - 1 l
 • Sluprop: 3 - 3,5 l
 • Lontrel 300: 0,3 - 0,5 l
 • Duplosan DP: 1,5 - 2 l
 • Dicopur M: 2 - 3,5 l
 • U 46 DP Fluid: 3 - 4 l
 • U 46 M Fluid: 1,1 - 1,8 l
 • Basagran 600: 1,6 - 2,4 l
 • U 46 KV Fluid: 3 - 3,5 l
 • Faneron: 2 - 3 kg
 • Aminex D: 2 - 2,5 l
 • Banvel M: 2 - 2,5 l

Zralost

 • doba: 1. - 2. dekáda července
 • znaky: kultura je šedohnědá, semeno je hnědé, při mírném poklepu vypadává
 • náchylnost na výdrol: nižší
 • výnos: 0,3 - 0,6 (1,0) t/ha

Počet sklizňových let: 3 (5)