NOVINKY

Kostřava červená (trsnatá)

Festuca rubra subsp. commutata syn., Festuca nigrescens Lam.

Zulu

(změna názvu, původně Valaška)

Původ

Vyšlechtěna ve Výzkumné stanici travinářské v Rožnově pod Radhoštěm výběrem z ekotypů pocházejících z trvalých porostů oblasti Valašska. Povolena v roce 1974.

Popis

Víceletá, trsnatá tráva ozimého charakteru. Trs polo vzpřímený, hustý, bez podzemních výběžků, středně vysoký až vyšší, výrazně světle zelený, zvláště na jaře. Stébla jemnější, dobře olistěná, středně poléhavá. Listy užší, laty středně dlouhé. Semeno drobnější, HTS 0,91 – 0,96 g.

Hospodářské vlastnosti

Velmi raná odrůda s velmi časným začátkem jarního růstu a časnou produkcí zelené hmoty, výrazně ranější než ostatní povolené odrůdy. Obrůstání po sečích v letních měsících jen střední až slabší. Odolnosti proti chorobám střední, vytrvalost dobrá. Pícninářské výnosy střední až nižší. Semenářsky jistá, výkonná, méně vypadavá.

Uplatnění

Je vhodným komponentem směsí pro víceleté až vytrvalé pastevní porosty, které na jaře umožňují až o 14 dní časnější zahájení první pastvy. Vzhledem k příznivému jarnímu aspektuje vhodná též pro běžné, méně náročné trávníky i v sušších podmínkách.

Semenářská agrotechnika

Předplodina

 • nejlépe okopanina hnojená hnojem
 • minimálně 3 roky před setím nesmí být na tomtéž pozemku žádná tráva na semeno
 • izolační vzdálenost od jiných odrůd kostřavy červené: 100 m

Setí

 • způsob: podsev na jaře do vhodné krycí plodiny např. pšenice jarní se sníženým výsevním množstvím o 20 – 40 %
 • doba: co nejdříve z jara, nejpozději do konce dubna (do poloviny července)
 • šířka řádků: 12 - 25 cm
 • hloubka setí: 1 - 2 cm
 • výsevek: 15 - 17 (13) kg/ha

Hnojení

 • P a K: podle zásobenosti půdy
 • N: 110 - 130 kg/ha v prvním a 130 - 150 kg/ha ve druhém užitkovém roce
 • doba: P a K a 50 - 60 kg N v prvé dekádě září, zbývající N časně z jara, v případě dělení jarní dávky, druhou dávku nejpozději do začátku sloupkování

Ochrana proti plevelům (dávky na 1 ha)

 • Aminex Pur: 3 l
 • Astix 60SL: 1,5 - 1,75 l
 • Agritox: 1,5 l
 • Duplosan KV: 1,5 - 1,8 l
 • Starane 250 EC: 0,4 - 1 l
 • Sluprop: 3 - 3,5 l
 • Lontrel 300: 0,3 - 0,5 l
 • Duplosan DP: 1,5 - 2 l
 • Dicopur M: 2 - 3,5 l
 • U 46 DPFluid: 3 - 4 l
 • U 46 M Fluid: 1,1 - 1,8 l
 • Basagran 600: 1,6 - 2,4 l
 • U 46 KV Fluid: 3 - 3,5 l
 • Fanerot: 2 - 3 kg
 • Aminex: D 2 - 2,5 l
 • Targa super 5 EC: 1 l
 • Banvel M: 2 - 2,5 l
 • Glean 75 DF: 7 - 20 g

Zralost

 • doba: 1. dekáda července
 • znaky: semeno vybarvené do hněda, při silném poklepu vypadává
 • náchylnost na výdrol: malá
 • výnos: 0,6 - 0,9 (1,2) t/ha

Počet sklizňových let: 2 (3)

Kostřava luční

Festuca pratensis Huds.

Rožnovská

Původ

Vyšlechtěna výběrem z přirozených porostů Valašska v bývalé Zemské výzkumné pícninářské stanici v Rožnově pod Radhoštěm. Povolena v roce 1940.

Popis

Víceletá, volně trsnatá tráva ozimého charakteru. Trs polovzpřímený až vzpřímený, středně hustý, vyšší (80 - 110 cm), světle zelené barvy s jemnějšími poléhavějšími stébly a širšími, dlouhými, typicky převislými listy. Lata poněkud kratší. HTS 2,0 g.

Hospodářské vlastnosti

Odrůda středně raná, lučního typu. Má relativně rychlý jarní růst, v začátku metání je z našich odrůd nejranější. Porosty vytváří řidší, se středním sklonem k poléhání a pomalejším obrůstáním po sečích. Nižší vytrvalost se projevuje prořídnutím porostu hlavně při vícesečném využití. Odolnost proti chorobám střední. Pícninářské výnosy velmi kvalitní píce jsou střední, při lučním využití vyšší, semenářské velmi dobré.

Uplatnění

Její pícninářské využití je univerzální, je vhodná a často používaná zvláště pro krátkodobé i víceleté luční porosty, méně vhodná pro víceleté pastviny. V sušších podmínkách se uplatňuje lépe než ostatní povolené odrůdy.

Semenářská agrotechnika

Předplodina

 • nejlépe okopanina hnojená hnojem
 • minimálně 3 roky před setím nesmí být na tomtéž pozemku žádná tráva na semeno
 • izolační vzdálenost od jiných odrůd kostřavy červené: 100 m

Setí

 • způsob: podsev na jaře do vhodné krycí plodiny např. pšenice jarní se sníženým výsevním množstvím o 20 – 40 %
 • doba: co nejdříve z jara, nejpozději do konce dubna (do poloviny července)
 • šířka řádků: 20 - 25 cm
 • hloubka setí: 2 - 3 cm
 • výsevek: 18 - 20 (15) kg/ha

Hnojení

 • P a K: podle zásobenosti půdy
 • N: 90 – 110 kg/ha v prvním a 110 - 130 kg/ha ve druhém užitkovém roce
 • doba: P a K a 50 - 60 kg N v prvé dekádě září Zbývající Nčasně z jara, v případě dělení jarní dávky, druhou dávku nejpozději do začátku sloupkování

Ochrana proti plevelům (dávky na 1 ha)

 • Aminex Pur: 3 l
 • Astix 60SL: 1,5 - 1,75 l
 • Agritox: 1,5 l
 • Duplosan KV: 1,5 - 1,8 l
 • Starane 250 EC: 0,4 - 1 l
 • Stomp 330 E: 5 l
 • Lontrel 300: 0,3 - 0,5 l
 • Duplosan DP: 1,5 - 2 l
 • Dicopur M: 2 - 3,5 l
 • Nortron super: 4 l
 • U 46 M Fluid: 1,1 - 1,8 l
 • Basagran 600: 1,6 - 2,4 l
 • Grodyl 75 WG: 30 g

Zralost

 • doba: 1. dekáda července
 • znaky: semeno vybarvené do hněda, při silném poklepu vypadává
 • náchylnost na výdrol: malá
 • výnos: 0,6 - 0,9 (1,2) t/ha

Počet sklizňových let: 2 (3)