NOVINKA 2023 - Mák ozimý OLAF NOVINKA 2021 - Řepka ozimá ONCA

Jílek jednoletý

Lolium multiflorum Lam. var. westerwoldicum Wittm.

Rožnovský

Udržovatel: OSEVA PRO s.r.o.

Původ

Vyšlechtěn v tehdejší Zemské výzkumné pícninářské stanici v Rožnově pod Radhoštěm z rostlin získaných z obchodního osiva neudaného původu. Povolen v roce 1940.

Popis

Jednoletá forma jílku mnohokvětého, volně trsnatý. Trs polovzpřímený až vzpřímený, středně hustý, středně vysoký (60 - 80 cm), světlejší barvy. Stéblo středně jemné až hrubší, středně olistěné. List široký, delší, převislý. Lichoklas středně dlouhý až dlouhý, osinatý. Obilka osinatá, po čištění část osin ulámaná. HTS 1,8 – 2,4 g.

Hospodářské vlastnosti

Diploidní odrůda, středně raná. Počáteční růst velmi rychlý, pícní zralost za 60 – 75 dní po výsevu. Obrůstání po sečích dobré, v každé seči plně metá. Má menší odolnost proti houbovým chorobám. V pozdně letním a podzimním období trpí zasycháním. Výnos zelené hmoty dobrý. Semenářsky výkonný, velmi jistý.

Uplatnění

Jednoletá pícnina pro pícninářství na orné půdě. Vhodný pro pěstování ve všech výrobních typech, s výjimkou drsných a suchých poloh. K produkci píce na přímé krmení nebo konzervaci se využívá jako hlavní plodina v monokultuře (výsevek cca 30kg/ha) nebo ve směsích s jednoletými jetelovinami nebo v kombinaci s brukvovitými a vikvovitými. Dále se využívá jako krycí plodina pro podsevy (8 – 10 kg/ha) nebo jako strnisková plodina pro podzimní pastvu nebo zelené hnojení.

Semenářská agrotechnika

Předplodina

 • nejlépe okopanina hnojená hnojem
 • minimálně 3 roky před setím nesmí být na tomtéž pozemku žádná tráva na semeno
 • izolační vzdálenost od jiných druhů a odrůd jílku a jejich kříženců: 100 m, u produkce základního osiva 200 m

Setí

 • způsob: čistý výsev
 • doba: co nejdříve z jara, nejpozději do konce dubna
 • šířka řádků: 12 - 25 cm
 • hloubka setí: 2 - 3 cm
 • výsevek: 25 kg/ha

Hnojení

 • P a K: podle zásobenosti půdy
 • N: 80 - 100 kg/ha
 • doba: polovina před setím, polovina do konce odnožování

Ochrana proti plevelům (dávky na 1 ha)

 • Aminex 50 SL: 1,5 l
 • Astix 60SL: 1,5 - 1,75 l
 • Agritox: 1,5 l
 • Duplosan KV: 1,5 - 1,8 l
 • Duplosan DP: 1,2 - 2 l
 • Dicopur M: 2 - 3,5 l
 • Starane 250 EC: 0,4 - 1 l
 • Stomp 330 E: 5 l
 • U 46 M Fluid: 1,1 - 1,8 l
 • Basagran 600: 1,6 - 2,4 l
 • Lontrel 300: 0,3 - 0,5 l
 • Puma extra: 0,8 - 1 l
 • Granstar 75 WG: 15 - 25 g
 • Stemat super: 4 l
 • Grodyl 75 WG: 30 g
 • Norton super: 4 l

 • V případě výskytu pýru plazivého lze sklízet na semeno i z druhé seče. V tomto případě je nutno první seč provést co nejdříve - maximálně do 15.6.

Zralost

 • doba: 3. dekáda července - 1. dekáda srpna (2. seč v září)
 • znaky: semeno vybarvené do hněda, při mírném poklepu vypadává
 • náchylnost na výdrol: vysoká
 • výnos: 0,8 - 1,2 (1,5) t/ha

Počet sklizňových let: 1 (2)

Jílek vytrvalý

Lolium perenne L.

Linar

Udržovatel: OSEVA PRO s.r.o.

Trávníková diploidní odrůda. Hustý a jemný trávník. Středně až tmavě zelené barvy. Odolná proti napadení rzí. Registrace v roce 2001.

Zekol

Udržovatel: OSEVA PRO s.r.o.

Rodokmen

Diploidní ekotypy domácího původu.

Metoda šlechtění

Cílem bylo získat diploidní odrůdu vhodnou pro využití v ekologickém zemědělství (pícninářsky využívané travní porosty) a pro zatravnění ploch narušených antropogenní činností v chráněných krajinných oblastech a přírodních rezervacích. Z toho důvodu tvořil základ této odrůdy výběr z pěti populací – ekotypů jílku vytrvalého domácího původ. Vybrané ekotypy byly ve školce hromadného křížení volně sprášeny a v několika po sobě jdoucích cyklech byly z potomstva vyselektovány nevhodné typy. U vzniklé populace byl důraz kladen především na stejnou dobu kvetení, počet plodných stébel, dobré obrůstání po seči, dostatečnou odolnost vůči černé rzivosti trav (Puccinia graminis var. graminicola) a sněžné šedobílé plísňovitosti trav (Typhula incarnata). Výsledná populace patří do skupiny středních až pozdních odrůd střední výšky, které zřídka metají do druhé seče.

Odolnost proti chorobám

Odrůda se vyznačuje dobrou odolností vůči černé rzivosti trav a sněžné šedobílé plísňovitosti trav.

Hospodářské vlastnosti

Středně pozdní až pozdní diploidní odrůda, který je vhodným komponentem do travních a jetelotravních směsí sloužících pro produkční účely v organickém zemědělství. Dále je možno odrůdu využít i pro účely nevýrobní – pro extenzivní užitkové trávníky a rekultivační a agromeliorační směsi. Rostliny jsou středně rozkladité až polorozkladité, barva listu středně zelená. Praporcovitý list je krátký až středně dlouhý, úzký až středně široký. Stéblo je středně dlouhé, doba metání střední až pozdní, květenství je krátké až středně dlouhé. Jemnost trávníku je střední. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku. Je vhodným komponentem do směsí pro zatěžované sportovní trávníky a ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Semenářská agrotechnika

Předplodina

 • nejlépe okopanina hnojená hnojem
 • množitelský porost nesmí být zakládán na pozemcích, na kterých byly v předcházejících 5 letech pěstovány trávy a jetelotrávy
 • množitelský porost musí být vzdálen 100 m od porostů jiné odrůdy téhož druhu

Setí

 • způsob: čistý výsev
 • doba: nejzazší termín setí do 15. srpna
 • šířka řádků: 20 - 25 cm
 • hloubka setí: 3 - 4 cm
 • výsevek: 20 kg/ha

Hnojení

 • P a K: podle zásobenosti půdy
 • N: 80 kg/ha v prvním užitkovém roce, 100 kg/ha ve druhém užitkovém roce

Ochrana proti plevelům (dávky na 1 ha)

 • Agritox 50 SL: 1,25-1,5 l
 • Kantor: 0,1 l
 • Aminex 400 SL: 1,4-2,5 l
 • Lontrel 300 + Starane 250 EC: 0,5 + 0,8 l
 • Basagran 600: 1,6-2,4 l
 • Mcpa Stefees: 0,75-1 l
 • Basagran Super: 1,5-2 l
 • Mustang: 0,6 l
 • Duplosan DP: 1,5-2 l
 • Pardner 22.5 EC: 1,5 l
 • Duplosan KV: 1,5-1,8 l
 • Puma Extra: 0,8-1 l
 • Granstar 75 WG: 20 g
 • STEMAT SUPER: 4 l
 • Grodyl 75 WG: 30 g
 • Stomp 330 E: 5 l

 • Oves hluchý, jiné druhy jílků, kříženců, kostřav a sveřepů: pozemek zbavit těchto druhů před založením množitelského porostu, protože nemůžeme použít žádný graminicid. Na oves hluchý je možno použít Pumu extra, do počátku sloupkování jílku, oves hluchý má být ve fázi 3. listu až 1. kolénka.

Zralost

 • znaky: žlutohnědé zabarvení porostu i klasů, za deštivého počasí až hnědošedé; odklonění klásků od osy lichoklasu. Zralá semena mají hnědé pluchy, semena v horní části lichoklasu vypadávají, ve střední části se snadno uvolňují při poklepu o dlaň.
 • výnos: 0,9 - 1,5 t/ha

Počet sklizňových let: 1 - 2