Jetel luční

Quatro

Udržovatel: Continental Semences S.p.A., Itálie

Tetraploidní, polopozdní odrůda s tříletou užitkovostí, až třísečná. Velmi dobrý zdravotní stav. Pícninářský typ s velmi vysokým výnosem zelené hmoty. Spolehlivé výnosy dává ve všech oblastech pěstování jetele.

Tedi

Udržovatel: INRA Agri Obtentions

Tetraploidní, středně raný, vícesečný s dobrou persistencí. Dobrý zdravotní stav, odolnost rakovině střední. Vysoký výnos zelené hmoty, využitelný do všech typů směsí i v čistoosevu. Plastická odrůda do různých podmínek.

Uno

Udržovatel: Continental Semences S.p.A., Itálie

Středně raný,diploidní jetel s velmi dobrým výsledkem ve druhém roce pěstování. Má dobrý zdravotní stav. Vyznačuje se dobrou plasticitou ve všech oblastech pěstování jetele. Spolehlivý výnos zelené hmoty i semene.