NOVINKY 2024

Ječmen ozimý

Highlight

Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG

Polopozdní víceřadá středně odnoživá odrůda klasového typu, počet zrn v klasu střední až vyšší. Vysoký výnos zrna, zrno velké, podíl předního zrna velmi vysoký. Mrazuvzdornost vysoká, zimovzdornost střední. Rostliny středně vysoké až vysoké, s dobrou odolností poléhání i lámání stébla. Komplexně velmi dobrý zdravotní stav, především odolnost rzi ječné a rhynchosporiové skvrnitosti, též odolnost padlí travnímu a komplexu hnědých skvrnitostí nadprůměrná. Odrůda vhodná do všech pěstitelských oblastí příznivých pro pěstování ozimého ječmene. Předností odrůdy vyniknou i v osevním sledu, kde předplodinou je jiná obilovina. Vzhledem k nižší odnožovací schopnosti a výnosu založeném na produktivním klasu dává vysoký výnos i v sušších lokalitách. Odrůda s pomalým podzimním vývojem. Výsev uprostřed termínu vhodného v dané oblasti. Výsevek 2,8 – 3,0 MKS / ha. N-hnojení nejlépe ve třech dávkách, celkem 110 – 150 kg N/ha. Klíčem k úspěchu je správná a účinná dávka morforegulátoru (nejlépe ve dvou dávkách ve fázi EC 31 a 37/37).