Hrách setý

Sully

Udržovatel: Ets Lemaire Deffontaines, Francie

Středně raná žlutosemenná odrůda typu semi-leafless. Odolnost poléhání před sklizní střední, rostliny středně vysoké, s rychlým počátečním růstem. Zdravotní stav dobrý, odolná až středně odolná rzi hrachu, hnilobě stonků a lusků i komplexu kořenového vadnutí, středně odolná padlí hrachu a plísni hrachu, odolnost proti hnědé skvrnitosti vysoká. Plastická odrůda s vysokým výnosem semene ve všech oblastech. Semeno kulaté až mírně vejčité, HTS střední (259 g), s nízkou aktivitou trypsin inhibitoru. Obsah N-látek nízký, výnos dusíkatých látek středně vysoký.

Vertige

Udržovatel: Ets Lemaire Deffontaines, Francie

Zelenosemenná, středně raná odrůda typu semi-leafless. Rostliny středně vysoké až vysoké s průměrnou odolností vůči poléhání. Tolerance vůči chorobám na úrovni ostatních registrovaných odrůd, vyšší odolnost plísni hrachu. Plastická odrůda s vysokým a stabilním výnosem semene. Semeno kulaté se středním obsahem bílkovin, středně velké, HTS středně vysoká až nízká (230 – 240 g.).