NOVINKY

Chrastice rákosovitá

Phalaris arundinacea L., P. aquatica L.

Chrastava

Udržovatel: OSEVA PRO s.r.o.

Patří ke skupině rostlinných druhů, které nejsou uvedeny v Seznamu odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize.

Původ

Křížení vhodných typů vybraných z kolekce různých genetických zdrojů a odrůdy Motterwitzer a následný pozitivní výběr vzrůstných genotypů.

Metoda šlechtění

Výběr vhodných rostlin (dobrá tvorba fertilních stébel s dostatečnou délkou a s menším olistěním) a křížení s genotypy různého původu včetně domácích ekotypů ve školce vrcholového křížení. Následoval pozitivní výběr vzrůstných genotypů a několikanásobná negativní selekce. Novošlechtění Lera (Chrastava) se ve srovnávacích testech s ostatními travními druhy s potenciálním využitím v bioenergetice (psineček veliký, kostřava rákosovitá) vyznačovalo vysokým výnosem zelené i suché hmoty. Ten dosahoval 25 t/ha u nehnojené varianty.

Vlastnosti

Chrastava je prvou českou odrůdou trav určenou pro energetické účely, především pro přímé spalování. Na trvale zamokřených loukách však může sloužit i pro krmivářské účely. Semeno může být rovněž využito při sestavování ptačích směsí. Chrastava je vytrvalá tráva, určená pro víceleté využití. Při pěstování na semeno je nutno přihlédnout ke značné vypadavosti semen.