NOVINKA 2023 - Mák ozimý OLAF NOVINKA 2021 - Řepka ozimá ONCA

Bojínek cibulkatý

Phleum bertolonii DC.

Zubr

Udržovatel: OSEVA PRO s.r.o.

Diploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Raná až středně raná odrůda. Rostliny jsou středně rozkladité až polorozkladité, barva listu středně až tmavě zelená. Praporcovitý list je velmi krátký až krátký, velmi úzký až úzký. Stéblo je velmi krátké až krátké, květenství je krátké. Jemnost trávníku je střední až vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku. Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné okrasné trávníky i ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Semenářská agrotechnika

Předplodina

 • nejlépe po plodinách hnojených chlévským hnojem

Setí

 • způsob: čistý výsev
 • doba: od časného jara až do konce června
 • šířka řádků: 20 - 25 cm
 • hloubka setí: 1 - 2 cm
 • výsevek: 8 - 10 kg/ha

Hnojení

 • P a K: podle zásobenosti půdy (30 – 40 kg/ha P a 80 – 100 kg/ha K)
 • N: 60 - 70 kg/ha v prvním užitkovém roce a 85 kg/ha ve druhém užitkovém roce

Ochrana proti plevelům (dávky na 1 ha)

 • Starane 250 EC: 0,8 – 1 l
 • Duplosan KV: 1,5 – 1,8 l
 • Duplosan DP: 1,5 - 2 l
 • Lontrel 300: 0,3 - 0,5 l
 • Kantor: 0,1 l
 • Mustang: 0,6 l
 • Grodyl 75 WG: 30 g
 • Lintur 70 WG: 150 g
 • Stomp 330 E: 4 – 5

Zralost

 • doba: 2. dekáda srpna
 • znaky: vypadávání semen z horní části lichoklasu
 • výnos: 0,6 - 0,8 t/ha

Počet sklizňových let: 2 - 3