NOVINKY

Onca

ONCA je středně raná až polopozdní odrůda vhodná do všech pěstitelských oblastí. Rostliny jsou nízké až středně vysoké s dobrou odolností poléhání před sklizní.

Výnos semene ve zkouškách ÚKZÚZ v rámci sortimentu liniových odrůd velmi vysoký a to jak v teplé pěstitelské oblasti (110% na průměr kontrolních odrůd), tak v oblasti chladné (112%). To potvrdila i nejlepším výnosem mezi liniovými odrůdami ve zkouškách pro Seznam doporučených odrůd.

Z hlediska odolnosti nejrozšířenějším chorobám řepky nepředstavuje odrůda ONCA žádná pěstitelská rizika, ve všech těchto charakteristikách je minimálně na průměru portfolia registrovaných odrůd, přičemž její odolnost komplexu kořenových chorob brukvovitých a především fomovému černání stonku je nadprůměrná.

Hmotnost tisíce semen středně vysoká (4,64 g), obsah oleje v semeni střední, zastoupení mastných kyselin v oleji standardní. Obsah glukosinolátů v sušině semene velmi nízký.

Produktové listy - PDF