NOVINKY

Pastevní travní směsi

Polopozdní až pozdní pastevní směs

k okamžitému odběru

Nosnými travními komponenty jsou kostřava luční a bojínek luční, což umožní dlouhodobé využívání porostu. Spodní patro tvoří lipnice luční a kostřava červená, které zajišťují únosnost drnu a spolu s jetelem plazivým i pastvu v době letních přísušků. Využití porosti z této směsi 6 až 8leté.

Raná pastevní směs

na objednávku

Je směsí složenou především z kostřevy luční a jílku vytrvalého (oba druhy zlepšují chuťové vlastnosti píce) s podílem srhy říznačky, která zajišťuje ranou jarní pastvu i podzimní obrůstání. Jetel plazivý zahušťuje porost a zpomaluje jeho stárnutí. Pro založení pastvin se 4 až 5letou perzistencí.

Polopozdní pastevní směs

na objednávku

Nosnou travou je kostřava luční. Odrůdy jílku vytrvalého zajišťují lepší chutnost píce a vyšší podíl listů. Výběžkaté trávy (lipnice luční a kostřava červená) vyplní dolní patro a vytvoří únosný dm a spolu s jetelem plazivým zajistí zapojení porostum chutnosti pícce a zpomalení stárnutí. Směs je určena pro pastviny s ř - 6letým využitím.

Pozdní pastevní směs - dlouhodobá

na objednávku

Nosnými travními komponenty jsou bojínek luční a kostřava luční. Vyšší podíl přidaných výběžkatých trav zajistí prodikci píce v dalších letech po částečném ústupu kostřevy luční. Vytrvalosti zvyšuje také zastoupení jetele plazivého. Směs je vhodná pro 8 až 10leté využívání.