NOVINKY

Travní směsi pro nezemědělskou potřebu

NORMAL

TECHNIK

Směs vhodná pro zahrady a hřiště. Díky složení trávník lépe odolává zátěži a sešlapávání. Základními komponenty jsou jílek vytrvalý, kostřava červená a lipnice luční.

NORMAL

STÍN

Směs vhodná pro zahrady a hřiště s nedostatkem slunečního svitu, ideální pro zastíněné plochy za domy, ploty a pod stromy. Směs obsahuje vyšší podíl kostřavy ovčí a kostřavy rákosovité.

NORMAL

SUCHO

Směs vhodná pro zahrady na slunečná stanoviště s horšími vláhovými podmínkami. Trávník velmi dobře odolává krátkodobým přísuškům. Směs obsahuje vyšší podíl kostřavy rákosovité.

NORMAL

EXCLUSIVE

Směs vhodná pro zahrady s rekreačními trávníky a požadavkem na vysoký reprezentativní vzhled. Díky vyváženímu poměru jednotlivých druhů a odrůd vytváří krásný jemný trávník, středně odolný zátěži. Směs obsahuje vyšší podíl různých odrůd lipnice luční i kostřevy červené.

Trávník krajinový půdoochraný

Je tvořen z kostřavy červené, kostřavy ovčí, lipnice luční a jílku vytrvalého. Je vhodný na svahy a k dálnicím.

Golfové travní směsi

Více druhů směsí obecně složených převážne z odrůd kostřavy červené doplněné psinečkem případně jílkem, dle konkrétního účelu použití.

Jetelotravní nebo vojtěškotravní směsi

Vyrábějí se na zvláštní přání zákazníků.


OSEVA PRO +

Vedle výše uvedené standardní nabídky je možno dodat individuálně připravené směsi dle speciálních požadavků zákazníka (pro různá hospodářská zvířata např. koně i do různých půdně klimatických podmínek), jakož i široké spektrum odrůd jednodruhových osiv trav.