NOVINKY

Luční travní směsi

Polopozdní až pozdní luční směs pro zemědělské použití

k okamžitému odběru

Nosnými travními druhy jsou bojínek luční a kostřava luční. Doplňujícími druhy jsou mezirodový hybrid, jílek vytrvalý a jednoletý, kostřava červená, lipnice luční, jetel plazivý a luční. Toto složení zajišťuje vysokou plasticitu této směsi téměř do všech výrobních oblastní s využitím na 5 až 6 let.

Raná luční směs pro zemědělské použití

na objednávku

Nosným druhem je kostřava červená s doplňujícím podílem srhy říznačky, která svou raností zajišťuje brzkou seč. Ve směsi je též zastoupen jílek vytrvalý, italský a jednoletý společně s mezirodovým hybridem a kostřavou luční. Směs je určena na 3 až 5leté využití s nutností dosevu.

Luční směs pro vlhčí podmínky pro zemědělské použití

na objednávku

Nosnými travníími druhy jsou psárka luční a mezirodovým hybridem, psinečkem, lipnicí luční a kostřavou luční. Podíl psinečku a lipnice zajistí zahuštění drnu a zvýší jeho únostnost pro mechanizační prostředky. Při trojsečném využívání nemůže dojít k přestárnutí hlavních travních druhů. U této směsi je předpoklad 8 až 10letého využívání.

Luční směs pro sušší podmínky pro zemědělské použití

na objednávku

Nosným druhen je zde ovsík vyvýšený společne s kostřavou červenou a doplňujícím podílem kostřavy rákosovité. Ve směsi je zastoupen i jílek vytrvalý a jednoletý, mezirodový hybrid, lipnice luční, jetel luční a plazivý. Směs je 4 až 6letá.