Doporučené výsevky u vybraných jarních zemědělských plodin

Plodina Výsevek MKS Výsevek kg/ha Hloubka setí (cm) Termín výsevu
Pšenice jarní 4 - 5 220 4 - 5 Co nejdříve na jaře
Tritikale jarní 4 200 4 Co nejdříve na jaře
Ječmen jarní 3,5 - 4,5 200 3 - 5 březen
Oves 4 - 5 200 3 -5 brzy z jara
Kukuřice na zrno 0,07 - 0,09 20 - 30 5 - 8 do 25.4.
siláž 0,10 - 0,12 50 - 70 5 - 8
zelené krmení 0,20 - 0,40 50 - 70
Pohanka obecná 3 - 3,5 70 3 - 5 na jaře i jako meziplodina na zel.
Plodina Výsevek MKS Výsevek kg/ha Hloubka setí (cm) Termín výsevu
Hrách setý 0,8 - 1,0 250 - 300 4 - 6 s jarními obilovinami
Peluška jarní 0,85 - 1,0 120 - 180 4 -6 s jarními obilovinami, meziplodina
Bob obecný 0,4 - 0,5 180 - 250 6 s jarními obilovinami
Lupina bílá 0,4 - 0,5 160 - 180 6 - 8 nejpozději do poloviny dubna
Plodina Výsevek MKS Výsevek kg/ha Hloubka setí (cm) Termín výsevu
Řepka jerní 1,2 6 2 - 3 prvá polovina dubna
Hořčice bílá 1,2 - 1,5 8 - 10 2 - 3 co nejčasnější výsev na jaře
Hořčice sareptská 1,8 - 2 4,5 - 5 2 do poloviny dubna
Mák setý 1 - 1,2 1 do 1 jaro - časný výsev
Kmín kořenný 10 1,5 - 2 březen až polovina června
Slunečnice na semeno 0,08 - 0,1 4 - 6 4 - 6 časně, konec března, začátek dubna
na zeleno 0,32 - 0,5 20 - 25 4 - 6 časně, konec března, začátek dubna
Plodina Výsevek MKS Výsevek kg/ha Hloubka setí (cm) Termín výsevu
Krmná řepa víceklíčková 20 - 25 3 začátek dubna
jednoklíčková do 6 3 I. polovina dubna
Krmná kapusta 2 - 4 1 - 2 s jarními obilovinami
Svazenka vratičolistá 17 - 20 1,5 - 2 začátek dubna až polovina srpna
Plodina Výsevek MKS Výsevek kg/ha Hloubka setí (cm) Termín výsevu
Brambory 0,05 - 0,07 2000 - 4000 6 - 10 dle oblasti a určení
Plodina Výsevek MKS Výsevek kg/ha Hloubka setí (cm) Termín výsevu
Jetel plazivý (bílý) kr. pl. 6 - 7 1 - 1,5 brzy z jara
Jetel zvrhlý (na široko) 14 1,5 - 2 brzy z jara
Jetel luční 15 - 20 1,5 - 2 z jara
Vojtěška setá 8 - 16 1,5 - 2 brzy z jara, letní výsev
Plodina Výsevek MKS Výsevek kg/ha Hloubka setí (cm) Termín výsevu
Směsi pastevní Raná pastevní směs 30 čistý výsev
Polopozdní a pozdní směs 32 čistý výsev
Polopozdní až pozdní 34 čistý výsev
Směs luční Raná luční směs 30 čistý výsev
Polopozdní až pozdní 35 čistý výsev
Luční pro vlhké podmínky 34 čistý výsev
Luční pro sušší podmínky 32 čistý výsev

1. Nejnižší výsevek platí pro časné výsevy, ne všechny odrůdy jsou však pro časné výsevy vhodné. Informujte se o vhodnosti u agronomické služby OSEVA PRO s.r.o. nebo u majitele jednotlivých odrůd.

2. U osiva mořeného systémem inkrustace doporučujeme časný výsev o 10 až 14 dnů, při kterém lze využít i odrůdy s vyšším FAO, než je v oblasti obvyklé. Platí pro zrnové i silážní hybridy.

3. U osiva mechanicky upraveného a ošetřeného mořidlem se výsevek nadále snožuje, (výsev 200tis. klíč. semen).

4. Množství výsadby je určeno velikostním tříděním, kategorií, odrůdou a užitím (konzumní, sadbové, pro průmyslové zpracování). Maximální pozornost je třeba věnovat přípravě sadby před výsadbou!

5. U osiva namořeného insekticidně i fugisidně lze snížit výsevek až o 30%.

Doporučené výsevky u všech plodin jsou pouze orientační. Skutečný výsevek je závislý na dalších faktorech a lehce ho zjistíte následujícím způsobem:

vzorec

Q.........................skutečný výsevek v kg/ha
MKS.......................doporučený výsevek v milionech klíč. semen
HTS.......................hmotnost 1000 zrn v g
K.........................skutečná klíčivost v %
Č.........................4istota osiva v %