NOVINKA 2023 - Mák ozimý OLAF NOVINKA 2021 - Řepka ozimá ONCA

Chevalier

Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG

Poloraná odrůda s elitní a stálou pekařskou jakostí. Rostliny jsou nižší až středně vysoké (90 - 95 cm) s vynikající odolností poléhání (7,5 bodů ÚKZÚZ) a vysokou odnoživostí (PPS 700 m2). Jedná se o odnoživý typ pšenice. Zrno má střední až nižší HTS (40 g). Z hlediska přezimování prokazuje dobrou odolnost (v zimě 2011/2012 hodnocena ÚKZÚZ 5,8 body). Celkově se tato odrůda vyznačuje dobrým zdravotním stavem. Má velmi dobrou odolnost padlí travnímu na listu a fuzariózám, střední odolnost braničnatkám a listovým skvrnitostem. Vysoký výnosový potenciál, zejména na intenzivně obhospodařovaných plochách ŘVO, OVO a BVO. Velmi vysokého výnosu dosahuje i v neošetřené variantě pěstování OVO a BVO. Pekařská jakost elitní: Velmi vysoká objemová hmotnost (805 g/l) i obsah pečiva (565 ml), vysoký obsah N látek (13,5 %), vysoká vaznost mouky (60,5%), vysoká a stálá hodnota pádového čísla, což prokázala i při vlhkých sklizních 2010 a 2011, vysoká hodnota Zelenyho testu (55 ml). Výsev do začátku 2 poloviny agrotechnického termínu (středně raný až středně pozdní výsev). Výsevek 3,5 MKS/ha. Může se pěstovat po všech předplodinách, včetně obilovin a vhodná je také na minimalizaci. Hnojení ve 3 dávkách s důrazem na kvalitativní přihnojení po metání. Celková potřeba N 160 – 180 Kg/ha. Díky velmi dobré odolnosti poléhání postačuje 1 ošetření morforegulátorem, avšak to je důležité pro podporu odnožování.