NOVINKA 2023 - Mák ozimý OLAF NOVINKA 2021 - Řepka ozimá ONCA

Akteur

Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG

Polopozdní až pozdní odrůda se stálou elitní pekařskou jakostí. Rostliny jsou středně vysoké až vysoké (105 cm) s dobrou odolností poléhání. Dobrá je také odolnost přezimování (v zimě 2011/2012 hodnocena ÚKZÚZ 6,1 body). Střední odnožovací schopnost (PPS 640/m2), zrno je velké s vysokou objemovou hmotností, HTS velmi vysoká (45-47 g). Tato odrůda prokazuje dobrou odolnost padlí travnímu v klasu, braničnatkám a rzi pšeničné, střední je pak odolnost rzi travní, plevové a padlí travnímu na listu. Vhodná je především do teplejších oblastí ŘVO a KVO, kde dosahuje vysokých výnosů. Má stálou a vysokou potravinářskou jakost E! Objemová hmotnost velmi vysoká (800 g/l) Vysoký obsah N látek (14 %), stálá a vysoká hodnota Zelenyho testu. Výsevek 3,5 – 4 MKS/ha. Snáší setí i v pozdějších termínech. U intenzivního pěstování se doporučuje použití morforegulátoru (nejlépe ve 2 dávkách). Ošetření fungicidem při vysokém infekčním tlaku rzí je nutné. Potřebná dávka N 160 – 180 kg/ha ve třech aplikacích, s kvalitativním přihnojením po metání pro podporu jakosti zrna.